Vet du hemligheten bakom att lyckats med en digital förändring?

Occident Admin

Admin

Läste precis en intervju med Kate Smaje på McKinsey. Hon tar upp några intressanta saker som jag gärna vill dela med mig av. Vad är egentligen hemligheten bakom vad organisationer måste göra för att skapa en digital förändring och vilken roll kan en CDO, Chief Digital Officer, (Digital chef) ha i en organisation?

De organisatoriska utmaningarna för ett företag vid övergången till att bli mer digital är enorma. En av de sakerna hon ser hos företag som lyckats skapa flow i sin digitala omvandling är att de siktar på var bollen ska vara. De företagen tänker inte bara på vad som kan vara bra lösningar idag eller skapar något som blir en ”me-to” med konkurrenterna. De tänker mer ”var är bollen på väg?”. Vad kan fungera och vad fungerar kanske inte. De utmanar sig själva att tänka fler år framåt och utmanar nuvarande affärsmodeller. Företag som gör detta bra är villiga att ta de svåra besluten.

  • Först krävs det tuffa beslut kring vad företaget ska sluta göra. Det kan kräva en fokusering till kanske endast 2-3 större projekt, resten ska kanske läggas ner. Läskigt, eller?
  • Det finns också de som tar snabba beslut efter att de fått nya fakta. Den första idén kanske inte riktigt fungerar. Skippa idén! Kreativa processer sker snabbt i bra fungerade företag och helt utan skam. Det spelar ingen roll om något går fel, du går vidare. 
  • Hon ser att många företag håller fast vid en idé alldeles för länge. Det kan hindra företagen från att gå vidare till nästa idé, som kanske bara är lite annorlunda, men som är 20 gånger bättre.

Finns den idealiska Digitala chefen?

Förmodligen är tålamod den viktigaste egenskapen hos en Digital chef. Den här typen av person måste kunna driva ett tvärfunktionellt samarbete, tvärs över hela organisationen. De måste kunna förankra idéer och beslut hos många i företaget, oavsett var i organisationen de är. De måste också i grunden fundamentalt kunna förändra vad organisationen gör; det är hela poängen med det digitala för många av de företag som lyckats.

Utan tålamod och förmåga att samarbeta i en organisation är det svårt att få saker gjort. Så det handlar om dessa kvaliteter mer, enligt hennes mening, än det handlar om att ha den bästa tekniska expertisen eller marknadsföringsbakgrund och så vidare.

Integrera det digitala synsättet i organisationen

På sätt och vis måste en Digital chef bortrationalisera sig själv från sitt arbete, eftersom slutmålet är att det digitala synsättet ska integreras i hela organisationen. För att göra det behöver den Digitala chefen en mängd olika resurser. På vissa sätt betyder organisationsstrukturen inte så mycket, men personen behöver kunna styra över vissa resurser. En Digital chef måste kunna påverka t ex utvecklarna, för att få till rätt prioriteringar och en snabbhet.

Om du i grunden vill förändra ett företag till ett digitalt perspektiv, kommer det innebära en hel del svåra val som kommer att bli svåra att hantera om du inte har fullt stöd av Vd:n. Likaså om VD:n inte är en förebild vad gäller att vara en del av en digital organisation, utifrån t ex flexibilitet i beslutsfattandet eller smidighet när det gäller den hastighet beslut måste fattas. Annars blir det svårt för en Digital chef att kunna aktivera resurser och framförallt för att kunna ha mandat att göra det.

Här hittar du hela artikeln

Dela på:

Relaterade nyheter