Din digitala partner som gör skillnad

Kom i kontakt med oss

Att vara en Occidentare

Vår process

20 år av kreativa lösningar och teknisk kompetens

Allt började i slutet på 90-talet med teknik och internet i kombination med en fascination för vad som var möjligt att göra rent tekniskt och nyfikna kunder.

På den tiden lade vi mycket tid på att koda kreativt för att ge användarna den bästa upplevelsen. Mycket har hänt sen starten – inte minst på det tekniska området. Marknaden och behoven från kunderna har också förändrats. Vårt fokus på kreativa lösningar, användarupplevelsen och att skapa affärsnytta för våra kunder har dock bestått.

Occident består idag av två olika affärsområden – Publicera och Bevara. Vi är en fullservicebyrå som kan ta hand om hela projektet från idé till färdig lösning och även efterföljande förvaltning. Vi fokuserar på långsiktiga kundrelationer och finns med er före, under och efter ett projekt.

Digital kommunikation som räddar liv

Affärsområdet Publicera är det område som kanske är mest välkänt – vi är en webbyrå som brinner för digital kommunikation. Vi hjälper företag att synas och höras digitalt där det gör mest nytta. Vi jobbar med digital strategi och rådgivning, webbdesign, UX och utveckling, copy, e-nyhetsbrev och andra digitala tjänster för att äga kommunikationen och driva trafik, såsom SEO, banners och sociala medier. Här tänker vi i termer av kreativa, snygga och användarvänliga lösningar och har user experience, konvertering och affärsnytta åt våra kunder som fokus. Bland våra kunder finns stora multinationella företag, mindre lokala företag och offentlig sektor. Vi jobbar med kunder i många olika branscher men har en stark bas inom läkemedelsbranschen och medtech där vi kan kombinera våra digitala kunskaper med de regulatoriska processerna. Det är för patienter i Sverige som vi jobbar med digital kommunikation som räddar liv!

Bevara din data väl – du kommer att tacka oss

Affärsområdet Bevara är inriktat mot digital arkivering. Tänk all information som du producerar i dina processer i arbetet. Hur ska informationen bevaras? I vilket format? Hur gör man det sökbart och tillgängligt externt som internt? Vad ska sparas och hur länge? Databaser, dokument, XML, FGS, CSV, data och information är några av de begrepp vi jobbar med dagligen. Huvudsakligt fokus för affärsområdet Bevara är mot offentlig sektor där Arkivlagen sätter agendan, men även organisationer och företag efterfrågar våra tjänster inom digital arkivering.

Hos våra kunder växer efterfrågan just nu snabbt på tjänster som binder samman de två affärsområdena Publicera och Bevara. Vi vill bidra med ett nytt digitalt tänk för att möta framtidens krav och möjligheter med information och informationslagring. Bevarade digitala arkivobjekt ska även göras tillgängliga och användas för att informationen ska få sitt rätta värde: hos informationskonsumenterna. Här har Occident en stark roll.

Att jobba på Occident

Alla som jobbar på Occident är olika. Men också väldigt lika i det att vi vill arbeta med riktiga och viktiga saker för att göra världen lite bättre.

På Occident blir du en viktig del i ett härligt gäng och du får möjlighet att jobba med spännande kunder i olika branscher. Du får stor frihet att utforma arbetsprocesser, ta in nya tekniker, prova och testa dig fram i en miljö som passar dig och projekten. Det lilla företagets möjligheter är en grogrund för att du ska få växa och utvecklas.

Vi erbjuder stabila förmåner, utbildningsprogram, after work, after ski, möjlighet att påverka besluten på företaget och trevliga lokaler. Det finns möjlighet för dig att jobba i projekt, som konsult eller bidra på annat sätt som du tror skulle vara bra för verksamheten. Låter det som något för dig? Hör av dig!

Occident stödjer

Möte

Vi träffas och diskuterar era behov och er målbild

 • Bygga relationer

 • Hantera förväntningar

 • Stämma av målbild och budget

Workshop

Vi skissar upp leverans och tidsplan

 • Målgruppsanalys

 • Vi bygger en sitemap

 • Planerar en tidsplan

Design

Vi tar fram wireframes, designskisser och med anpassad färg och form

 • Anpassat efter era funktionsbehov

 • Designförslag ni kan förankra internt

 • Användarvänliga ikoner och symboler

Produktion

Vi utvecklar hos oss och skickar er en förhandstitt

 • Front-end och back-end

 • Responsivt

 • Produktionsuppföljning

Testning

Vi testar leveransen för olika olika digitala miljöer, så som mobil, laptop, tablet, desktop etc.

 • Säkert testprotokoll

 • Cross-browser testing

 • Publiceringsplanering tillsammans med er

Leverans

Vi levererar eller lanserar resultatet i överenskommen form

 • Synkroniserat med er

 • Användarutbildning anpassad efter era behov

 • Erbjudande om hosting

Uppföljning

Vi utvärderar lansering och resultat för att tillsammans jobba framåt med löpande förvaltning

 • Proaktiv förvaltning

 • Reaktivt arbete

 • Ständig förbättring

Vi tar även hand om hosting och löpande förvaltning

En långsiktig relation med våra kunder har och kommer alltid att vara viktig. Med ett hostingavtal hos Occident kommer du ha en partner som tar hand om löpande säkerhetsuppdateringar, back-uper, ändringar och justeringar på era webbsidor och får en digital partner att bolla med vad gäller digital utveckling.

Intresserad?

Vill du starta ett projekt?
Har du frågor eller vill ha mer information?

Tjänster

Vi är en fullservicebyrå som kan ta hand om hela projektet från idé till färdig lösning och även efterföljande förvaltning. Vi fokuserar på långsiktiga kundrelationer och finns med er före, under och efter ett projekt. Läs mer om våra tjänster.