Din digitala partner som gör skillnad

Att vara en Occidentare

Vårt erbjudande till dig

20 år av kreativa lösningar och teknisk kompetens

Allt började i slutet på 90-talet med teknik och internet i kombination med en fascination för vad som var möjligt att göra rent tekniskt och nyfikna kunder.

På den tiden lade vi mycket tid på att koda kreativt för att ge användarna den bästa upplevelsen. Mycket har hänt sen starten – inte minst på det tekniska området. Marknaden och behoven från kunderna har också förändrats. Vårt fokus på kreativa lösningar, användarupplevelsen och att skapa affärsnytta för våra kunder har dock bestått.

Idag är vi ett flexibelt team med Projektledare och Teknisk projektledare tillsammans med våra utvecklingskonsulter. Vår kärnkompetens ligger inom webbteknologier, migreringar och konverteringar av data och inläsning i digitala arkiv, e-arkiv.

Ett första möte

Vi träffas och diskuterar era behov och er målbild

 • Förstå era behov

 • Hantera förväntningar

 • Stämma av målbild och budget

Vi skissar på ett förslag

Vi tar fram ett upplägg, leverabler och tidsplan

 • Behovsmatchning

 • Budgetförslag

 • Planerar en tidsplan

Vi börjar ett projekt

Vi levererar eller lanserar resultat i överenskommet format

 • Ni får tilldelade resurser

 • Ert projekt blir omhändertaget

 • Vi levererar

Uppföljning

Vi utvärderar lansering och resultat för att tillsammans stänga projektet

 • Proaktiv förvaltning

 • Reaktivt arbete

 • Ständig förbättring