Blogg

2015/11/18

Svenskarna och internet 2015: Årets rapport i koncentrat

Occident Admin

Admin

Så har årets statistikhändelse gått av stapeln då Internetstiftelsen i Sverige, IIS, släppt sin årliga rapport om svenskarnas internetvanor. Den presenterades på Rigoletto i Stockholm av IIS och Emanuel Karlsten, journalist med fokus på digitala medier & internet. Här är min sammanfattning av rapporten.

Sammanfattning

 •         Dagliga användningen av internet ökar i alla åldersgrupper.
 •         92% av Sveriges befolkning har en dator, och för första gången är det fler som har tillgång till internet än som har en dator.
 •         Filmtittandet har exploderat, 70% tittar på film och video på nätet.
 •         90% har bredband hemma.
 •         59% har en surfplatta.
 •         97% har en mobiltelefon.
 •         77% har en smart mobil, 76% av dessa använder internet i mobilen.
 •         47% använder mobilt bank-id, 57% använder GPS:en och 29% publicerar var de är.
 •         Internet används i genomsnitt 21 timmar/vecka, varav 8 timmar på mobilen.
 •         87% av alla barnfamiljer har flera datorer, smarta mobiler och surfplattor.
 •         67% av 2-åringar använder internet, 32% dagligen. En tredjedel av 2-åringarna skapar någon gång eget innehåll på internet.
 •         200 000 personer har internet, men använder det inte. Främsta anledning är att de inte är intresserade.
 •         65% känner sig delaktiga i informationssamhället, det är fler än någonsin.
 •         60% upplever att de någon gång ägnar för mycket tid åt internet.
 •         Färre e-handlar.
 •         Sociala medier växer.
 •         Traditionella medier starka trots konkurrens från nätet.
 •         Internet spelar viss roll i politiken.

 

Hur ser det då ut med svenskarnas internetvanor i år?

Användningen av internet har ökat men inte så mycket, det är:

 • 91% av den svenska befolkningen över 12 år, som någon gång använder nätet. De som använder nätet gör det oftare och det är en tendens som man har kunnat se tidigare år.
 • 90 % av svenskarna mellan 12-45 år använder nätet dagligen, medan 3-5 åringar och pensionärer över 76 år är mindre än 40 %, som använder det hemma.

 

Eftersom användningen intensifieras, så innebär det också att svenskarna lägger mer tid, där alla använder nätet längre tid förutom pensionärerna. Det är hos de yngsta som ökningen är som störst. Användningen mellan unga och gamla blir allt större och man tror att ökningen främst beror på den ökade användningen av surfplattor och smarta mobiler hos unga.

 • Det man tydligt kan se är att majoriteten 53% har dator, smartmobil och surfplatta, det är en ökning med 8% sedan förra året.

Hur viktigt är då internet i privatlivet?

För de unga är det mycket viktigt, men sedan sjunker det med åldern, till skillnad för hur viktigt det är för arbetet och studier, där det inte skiljer sig oavsett ålder och är mycket viktigt. Genomsnittet för alla internetanvändare är 74% som tycker att det är viktigt. Hos den äldre befolkningen som använder internet flera gånger varje dag och som tycker det är viktigt, är bara en förhållandevis liten grupp om man jämför med ungdomar, där 65% använder det flera gånger per dag. Man kan se att användningen skiljer sig mellan gruppen unga pensionärer 66-75 år och de som är 76 år och äldre.

Vilka använder inte internet?

Av de svenskar som inte har tillgång till internet, finns den största gruppen främst bland pensionärer, de sk. ickeanvändarna. Det är främst de som inte använde datorer under sitt yrkesverksamma liv och pensionerades före internets spridning på 1990-talet. De har sedan inte haft möjlighet eller intresse att skaffa sig en dator eller lära sig att hantera internet. Men den här gruppen minskar för varje år.

Det är trots allt en grupp på 650 000 svenskar som inte har tillgång till internet 2015. Det är ändå en minskning med 70 000 sedan förra året och har sett ungefär likadant ut de senaste åren.

Det finns även en grupp på 200 000 svenskar som inte använder internet, trots att de har tillgång till det. Den klyftan har inte minskat och har sett ungefär likadan ut under de år som mätningen har gjorts. Det här visar att det inte är tillräckligt att ha tillgång till internet för att internet ska bli användbart. Det som alltså begränsar spridningen av internet i Sverige hos dessa är bristande kunskaper om hur datorer fungerar och liten vilja att testa ny teknik.

25% i den här gruppen säger att de inte är datorkunniga. Det intressanta är att det inte bara är pensionärer som säger så, bristande kunskap om datorer är spridd i hela befolkningen. IIS räknar med att det totala antalet är ca. 2 miljoner svenskar som inte kan använda en dator.

Det finns två orsaker till att svenskarna som inte har internet, dels att de inte är intresserade men också att det är krånglig teknik. Här finns även de med funktionshinder, som har det svårt att använda internet. Den krångliga tekniken som skäl för att inte använda internet har också ökat.

Hur ser den mobila användningen av internet ut?

Den mobila boomen för smarta telefoner och surfplattan, som vi har sett de senaste åren saktar in. Men ytterligare 4% av befolkningen har börjat använda en smart mobil och 59% har tillgång till surfplatta.

Det är populärt att använda internet i mobilen och den gränsen verkar gå vid ca 50 år. De yngre lever på internet och har många kontakter där, medan de äldre lever med internet men har en stor del av sitt liv utanför.

E-handeln minskar?

En intressant uppgift är att svenskarna uppger att de e-handlar mindre, 80% uppger att de har handlat en vara eller en tjänst de senaste åren. Under 2015 ser man en minskning i alla åldersgrupper. E-handeln har ökat mätt i kronor, vilket innebär att de som e-handlar, handlar mer än tidigare.

Mediakonsumtionen?

Om man tittar på mediakonsumtionen sammanfattat, har konsumtionen legat oförändrad de senaste åren. Det gäller de traditionella medierna, radio, TV och böcker som befolkningen har ägnat 85-90% av sin tid åt dem i deras traditionella form.

Däremot kompletterar versionerna på internet det här, där dagstidningen är ett undantag. Papperstidningen har minskat avsevärt till 60%, mot 2013 då lästiden var 76% av mediekonsumtionen. Tidningsprenumeranterna blir allt färre och en del av annonsmarknaden har flyttat till internet, det har gjort att priserna på prenumerationer har ökat, vilket i sin tur leder till att de trognaste tvekar.

Främst i den yngre målgruppen har prenumeranterna rasat, det har IIS kunnat se när de följt generationer över tid. En del av annonsmarknaden har flyttat över till internet och dessutom minskar antalet prenumeranter. Höjda prenumerationsavgifter har även fått en del av de allra trognaste prenumeranterna att tveka. Den stora nedgången återfinns inte i den äldre delen av befolkningen där fortfarande de flesta är trogna prenumeranter, utan bland de yngre som tillbringar mycket tid på internet. Här har antalet prenumeranter rasat snabbt. Tydligast kan vi se dessa förändringar om vi följer olika generationer över tiden.

Vill du förkovra dig och läsa mer, så hittar du rapporten här.

Dela på:

Relaterade nyheter