Blogg

2018/05/17

Ramavtal för e-arkiv – för en hållbar informationsförvaltning

Occident Admin

Admin

Tillsammans med vår partner Enarratio  har Occident tilldelats att verka som leverantör på SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal för e-arkiv inom anbudsområde 1, kallat Anskaffningstjänster. Kortfattat handlar det om tjänster för att förbereda upphandlande myndigheter på att få ordning på sin digitala information och förståelse för vilka arbetssätt som behöver implementeras och förvaltas när man arbetar med lösningar för digitalt bevarande.

Anbudsområdet är klart för avrop sedan 7:e maj och omfattar alla de kommuner och kommunala bolag i Sverige som får göra avrop på ramavtalet.

Det gemensamma målet med ramavtalet är erbjuda kvalitativa tjänster som på ett kostnadseffektivt sätt hjälper våra myndigheter i vardagen med digital informationsförvaltning.

Vi på Occident ser fram emot att tillsammans med Enarratio verka för en hållbar informationsförvaltning.

Läs gärna mer om anbudsområde 1 och omfattningen av tjänster av avropa på SKL Kommentus Inköpscentrals webbsida här

Dela på:

Relaterade nyheter