Blogg

2018/05/24

Occidents två affärsområden Publicera och Bevara

Occident Admin

Admin

Visste du att Occident jobbar inom två olika affärsområden: Publicera och Bevara?

Affärsområdet Publicera är det område som kanske är mer välkänt– vi är en webbyrå som brinner för digital kommunikation! Vi hjälper företag att synas och höras digitalt där det gör mest nytta. Vi jobbar med digital strategi och rådgivning, webbdesign, UX och utveckling, copy, e-nyhetsbrev och andra digitala tjänster för att äga kommunikationen och driva trafik, såsom SEO, banners och sociala medier. Här tänker vi i termer av kreativa, snygga och användarvänliga lösningar och har user experience, konvertering och affärsnytta åt våra kunder som fokus. Bland våra kunder finns stora multinationella företag, mindre lokala företag och offentlig sektor.

Affärsområdet Bevara är inriktat mot digital arkivering. Tänk all information du producerar i dina processer i arbetet. Hur ska informationen bevaras? I vilket format? Hur gör man det sökbart och tillgängligt externt som internt? Vad ska sparas och hur länge? Databaser, dokument, XML, FGS, CSV, data och information är några av de begrepp vi jobbar med dagligen. Huvudsakligt fokus för affärsområdet är mot offentlig sektor där Arkivlagen sätter agendan, men även organisationer och företag efterfrågar våra tjänster inom digital arkivering. Vi jobbar redan idag med bland annat Stockholms Stad och Stockholms Stadsarkiv sedan tre år tillbaka, och tidigare även Riksarkivet. Aktuellt uppdrag har vi på Riksantikvarieämbetet och har nu även tecknat ramavtal för att vara leverantör av e-arkivstjänster till Sveriges kommuner och landsting via SKL Kommentus Inköpscentral.

Hos våra kunder växer efterfrågan just nu snabbt på tjänster som binder samman de två affärsområdena Publicera och Bevara. Vi vill bidra med ett nytt digitalt tänk för att möta framtidens krav och möjligheter med information och informationslagring. Bevarade digitala arkivobjekt ska även göras tillgängliga och användas för att informationen ska få sitt rätta värde: hos informationskonsumenterna. Här har Occident en stark roll.

Vi ser fram emot att fortsätta växa både som webbyrå inom vårt traditionella område Publicera och samtidigt fortsätta utmana inom digital arkivering genom affärsområdet Bevara och – inte minst – ibland även kombinera de båda.

Dela på:

Relaterade nyheter