Hallå där – det finns en ledig plats att ta!

Occident Admin

Admin

Läser artikeln “A Review of Corporate Website in Pharma” och även om den här artikeln inte specifikt tar upp svenska webbplatser  är genomgången av läkemedelsföretagens webbar värd att kolla på. Författaren sätter fingret på en grundläggande fråga i digital kommunikation – utifrån vems situation tar kommunikationen sin utgångspunkt? Enkelt uttryckt – pratar vi inifrån och ut eller utifrån och in? Det blir så väldigt tydligt när man placerar webbplatserna på olika axlar och ser hur företagen i branschen positionerar sig och vilka positioner som är lediga. Vi ser fram emot att följa utvecklingen och se vilka företag som är villiga att göra en förflyttning och hur en webbplats på den nya positionen kommer kommunicera med sin målgrupp. 

 

Position fo Pharmaceutical Companies Corporate Websites

Dela på:

Relaterade nyheter