content marketing

2013/11/20

Skapa populärkultur av ditt content

Occident Admin

Admin

Länge har vi haft målet att popularisera vår kommunikation och göra det tillgängligt för många i flera kanaler. Tom Beckman, kreativ chef på Prime talar på Reality Check (Stockholm 19 nov #reacheck) om content marketing idag och använder ett något krångligt begrepp – populärkulturisera. Med det menar Beckman att det handlar om att skapa populärkultur av hög kvalitet av sitt content för att skapa ett ömsesidigt värde. Som case lyfter han fram Obamas presentation av en motion ackompanjerat av ett soulband i en Jimmy Fallon tv show. Se inslaget här  Ja, nog ställs det höga krav på producenter av innehåll idag. Det gäller att inte låsa fast sig i gamla roller och uppfattningar utan se kreativt på alla möjligheter och hitta rätt väg till mottagarens hjärna och hjärta.

Dela på:

Relaterade nyheter

content marketing

2014/12/18

10 i topp B2B Instagram