Blogg

2018/06/19

Nytt ramavtal med Folkhälsomyndigheten

Occident Admin

Admin

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. Myndighetens uppdrag är att främja hälsa, förebygga ohälsa och bidra till ett hållbart samhälle. Tobaksanvändning, antibiotikaresistens, vaccinationer och psykisk ohälsa är några av de viktiga frågor som Folkhälsomyndigheten arbetar med. 

Vi på Occident är väldigt glada att vi, som en av flera leverantörer, har fått teckna ramavtal med Folkhälsomyndigheten. Målet med ramavtalet är att ha en plattform för att på ett smidigt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt kunna förse Folkhälsomyndigheten med kompetenta IT-konsulter. Vårt bidrag av konsulter är inom områdena Systemutveckling och förvaltning, Arkitektur och design samt Strategi, verksamhetsutveckling och omvärldsbevakning.

Avrop på avtalet sker genom förnyad konkurrensutsättning. Ta gärna kontakt med Susanna Winkler, VD Occident, [email protected] om du vill veta mer om Occidents arbete med ramavtalet.

 

Dela på:

Relaterade nyheter