Relevant innehåll i rätt format för Lifs målgrupper

Occident Admin

Admin

Nyligen lanserade LIF sin nya webb där du kan hitta allt du behöver veta om läkemedel  –  branschen, forskning, riktlinjer och mycket mycket mer. Occidents uppdrag var att utifrån Lifs kommunikationsstrategi ta fram en förstudie kring vilka behov och beteenden de olika målgrupperna har och utifrån det föreslå koncept för innehållsstruktur och paketering av innehåll för nya lif.se.  

Lif.se ska vara navet i vår digitala kommunikation. För att nå dit krävde webbplatsen ökad relevans, öppenhet och struktur vilket Occident bidrog starkt till.

Peter Leander, kommunikatör på LIF

På Twitter kan du följa både LIF och vd Anders Blanck.

 

LIF –  de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, verkar för patientens rätt till högkvalitativ vård vilket vi vill nå via nära och konstruktiva samarbeten och diskussioner med vårdens olika aktörer samt politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Läkemedelsindustriföreningen är en branschorganisation som består av ca 85 medlemsföretag vilka tillsammans står som tillverkare av ca 80 % av alla läkemedel som säljs i Sverige.

Dela på:

Relaterade nyheter