statistik

2014/01/24

Kvinnor mer intresserade av hälsoinformation

Occident Admin

Admin

Statistiska Centralbyrån (SCB) har släppt sin undersökning om svenskars internet- och datorvanor under året som gått. I den ser vi att vissa trender från tidigare fortfarande håller i sig.

Vi har tidigare visat att kvinnor är mer benägna att leta upp hälsoinformation på nätet än vad män är. Detta framgår också tydligt av årets undersökning, där SCB har frågat om man sökt hälsoinformation under det senaste kvartalet från frågetillfället (april 2013).

health1
Andel som sökt hälsoinformation på nätet, senaste kvartalet

Framför allt populärt är detta bland kvinnor i gruppen 25-34 år, där hela 86% av de tillfrågade svarat ja. För män i samma åldersgrupp är siffran 64%. Både kvinnor och män är dessutom mer benägna att söka på hälsoinformation om de har barn i hushållet.

Vi kan se det även i populariteten på olika frågekategorier på Fråga Doktorn om Cancer på BMS webbplats, där exempelvis frågor om bröstcancer är betydligt vanligare än frågor om både prostata- och testikelcancer tillsammans.

askdoc
Andel besvarade frågor i varje kategori

Totalt sett har en majoritet av av den vuxna befolkningen sökt hälsoinformation på nätet, (53% av befolkningen i åldersgrupp 16-85 år). Detta uppgår till lite drygt 4 miljoner människor (!) under en given tremånadersperiod.

Dela på:

Relaterade nyheter