statistik

2014/02/03

Hur använder din bransch sociala medier?

Occident Admin

Admin

Statistiska centralbyrån har nyligen släppt en undersökning av hur olika branscher i Sverige använder internet. I undersökningen framgår att många av dem inte utnyttjar de sociala mediernas styrkor.

foretag_socialamedier
Hur många företag använder sociala medier, per bransch

43% totalt använder sociala medier på ett eller annat sätt enligt egen uppgift. Det skiljer mycket mellan olika branscher, från endast 20% för byggindustrin till 77% för informations- och kommunikationsföretag. Men vad använder de sociala medier till?

foretag_social_tillvad
Vad företag använder sociala medier till, per bransch

Det vanligaste är att använda sociala medier för att “profilera företaget eller marknadsföra produkter”, med 36% som uppger att de gör det. Mindre vanligt är det med aktiviteter som kunder kanske förväntar sig att de används till: “Ta del av kunders åsikter, recensioner eller frågor” (22% totalt) och “Involvera kunder i utveckling av varor och tjänster” (13% totalt). Även här skiljer det sig mellan olika branscher. Bäst på att ta vara på kunders åsikter är hotell och restauranger, där 46% använder sociala medier i detta syfte. Informations- och kommunikationsföretag däremot använder sociala medier mer för rekrytering (53%) än kundkontakt (41%).

Den främsta styrkan med sociala medier är ju just att kunna ta hjälp och feedback utifrån, så att det inte ens är vanligaste användningsområdet är förvånande. I vissa fall, som i läkemedelsbranschen (som tyvärr inte finns med i undersökningen), kan det vara regleringar som hindrar, men liknande bestämmelser kan knappast existera för alla branscher. Så varför lyssnar svenska företag inte mer på sina kunder?

Dela på:

Relaterade nyheter