Att jobba hemifrån eller ta med sig jobbet hem

Occident Admin

Admin

Det har pratats mycket de senaste åren om å ena sidan fördelen med att kunna jobba hemifrån som möjliggörs av internet och å andra sidan de ohälsosamma effekterna av att ta med sig för mycket jobb hem – att hitta rätt så kallad work/life balance. I senaste upplagan av den årliga undersökningen Svenskarna och Internet har man frågat svenskar i alla åldrar om deras upplevelse.

De flesta (två tredjedelar) jobbar hemifrån åtminstone någon gång ibland. Det är givetvis skillnad från bransch till bransch, där IT-branschen finner det betydligt lättare att jobba hemifrån än till exempel vårdbranschen, av ganska naturliga skäl. Mer förvånande är att det är vanligare att jobba hemifrån i städer än på landsbygden, trots att det kanske vore naturligare att folk på landsbygden skulle jobba mer från hemmet, då man får förmoda att de har längre jobbet i snitt än stadsbor.

När det gäller att ta med sig jobbet hem, har man frågat arbetande svenskar om hur många som läser arbetsrelaterad e-post på semestern. En knapp majoritet (51%) erkänner att de gör det. De yngsta åldersgrupperna är bäst på att koppla bort jobbet på semestern. En förklaring till detta kan vara att de ännu inte har yrkesroller och ansvar som gör att de anses (eller åtminstone anser sig själva) oumbärliga för arbetsgivaren. Den tesen stöds också av att män i högre utsträckning (55%) läser jobbmail på semestern än kvinnor (46%), i och med att män tyvärr fortfarande är  vanligare än kvinnor i höga chefspositioner och liknande roller.

Å andra sidan är det absolut vanligast i åldersgruppen 36-45 år att läsa jobbmail på semestern, med en nedtrappning av (o)vanan i de äldre åldersgrupperna, så kanske finns det andra kulturella förklaringar också. När man tittar på motsatsen: hur många som använder internet på jobbet för privata ändamål, finner man nämligen ett liknande mönster. Åldersgruppen 36-45 är även här i topp, där 87% erkänner att de åtminstone någon ibland tar med hemmet till jobbet, så att säga. Kanske har denna åldersgrupp något att lära av både de äldre och yngre om hur man separerar jobb och privatliv trots att man numera har möjligheten att mixa dem.

Dela på:

Relaterade nyheter