grafer

2014/12/15

Internetbefolkningen ännu yngre än du tror

Occident Admin

Admin

2014 års upplaga av den årliga undersökningen Svenskarna och Internet har kommit ut, och en av nyheterna är att ungefär hälften(!) av alla tvååringar använder sig av internet. Men barn och ungdomar dominerar internetanvändningen även mer än så. Demografin för svenskar på internet ser markant annorlunda ut mot befolkningen i landet, speciellt om man viktar det mot hur mycket tid som spenderas på nätet. Om din hemsida är riktad mot hela befolkningen är det sannolikt att var fjärde besökare är mellan 16 och 25 år gammal, och varannan är under 35. När internetpolicy sätts på riksdagsnivå är det därför kanske förståeligt att dispyter uppstår, i och med att den yngsta riksdagen någonsin fortfarande har en snittålder på 45 år.

Fler barn på internet än pensionärer

I undersökningen anges endast siffrorna i form av andel av en viss grupp, t ex 80% av 11-åringar använder internet dagligen, men säger ingenting om hur många 11-åringar det finns i landet. För det har jag dragit in befolkningsstatistik från SCB och tagit fram statistik i antal snarare än andelar.

Fler barn under 16 års ålder än pensionärer över 65 använder internet dagligen. I grafen nedan visas endast de jag ansåg vara i någorlunda läskunnig ålder (från 6 års ålder och uppåt), men tar man dessutom med barn i ännu yngre ålder är skillnaden ännu mer uttalad. Detta trots att som befolkningsgrupp är pensionärerna betydligt fler än barnen.

6-15 år 16-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år 66-75 år 76+ år
Antal i åldersgrupp 1051765 1248733 1215166 1264400 1266937 1154079 1003977 746285
Antal som använder internet dagligen 769612 1098885 1081498 1137960 1000880 819396 562227 179108

Ungdomar dominerar tiden på internet

Nedan visas hur många timmar varje åldersgrupp totalt spenderar på internet per vecka. Åldersgruppen 16-25 är tydligt dominerande, och står för lite drygt en fjärdedel av tiden. Som jämförelse är samma åldersgrupp lite drygt en tiondel av befolkningen i landet i stort.

12-15 år 16-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år 66-75 år 76- år
Total antal timmar spenderade per vecka på internet 6868584 26722886 18227490 15299240 13176145 9809672 8333009 5074738

Notera att yngsta åldersgruppen här är 12-15, och är således betydligt mindre än övriga grupper från början. Detta för att siffror för yngre åldrar inte redovisas i undersökningen.

Medan hälften av en genomsnittlig svensk internetanvändare är under 35 år gammal, är inte ens 6% av nuvarande riksdagen under 30. De som faktiskt använder internet är helt enkelt inte väl representerade av de som sätter reglerna för internet. Kanske är det också därför som tron på att internet kommer fördjupa demokratin nu avtar.

Dela på:

Relaterade nyheter