Blogg

2013/07/05

Infografik om webben och hälsorelaterad information

Occident Admin

Admin

I den här infografiken får du en inblick i vilka sökbeteenden som både professionella och patienter har på webben. Du får även konkreta tips för att nå hälso- och sjukvårdspersonal, patienter eller anhöriga med ditt budskap.

Infografik - Webben & hälsorelaterad information

Dela på:

Relaterade nyheter