Gör som piloten för säkrare vård

Occident Admin

Admin

Både för piloter och hälso- och sjukvårdspersonal kan arbetet innebära stor stress och ett enormt ansvar för andra människors liv. Men ändå är det stora skillnader i utformningen av de verktyg som används i de olika yrkena. Allan Borg arbetar på SLL Innovation och är både utbildad pilot och undersköterska. När han jämför vardagen för hälso- och sjukvårdspersonal med den för piloter menar han att det finns åtskilligt för vården att lära sig när det gäller interaktions- och gränssnittsdesign.

– I varje flygmaskin över hela världen ser de viktigaste flyginstrumenten  likadana ut och sitter på exakt samma ställe. Allt för att ha ett upplägg som möter människans beteende i en stressig situation – den s k stresskonen. Men i vården ser det helt olika ut beroende på operationssal och vilket sjukhus du arbetar på. Som narkossköterska ska du hålla koll på flera olika instrument och maskiner placerade på olika ställen i en operationssal, samtidigt som du ska fylla i en journal på papper, säger Allan Borg.

Skälet till ett mycket spretigt arbetssätt runt om på sjukhus i landet är bland annat att ansvaret ligger på de olika landstingen och att det inte finns ett övergripande upplägg för hela landet. Med nya digitala lösningar, och lärdomar från andra branscher,  skulle det vara möjligt att skapa gränssnitt som dels är anpassade för hur människor beter sig i stressade situationer men också ett gemensamt arbetssätt hos de olika landstingen. Att arbeta för en säkrare vård är en viktig fråga. I Sverige dör varje år 3000 patienter av vårdskador och att ta hand om patienter med vårdskador kostar flera miljoner i extra vårddygn enligt Allan Borg.

 

Dela på:

Relaterade nyheter