Fortsatt starkt intresse för film bland svenska kommunikationschefer

Occident Admin

Admin

Årets Filmbarometer visar att det fortfarande finns ett stort intresse bland Sveriges kommunikationschefer för att kommunicera via film. Hela 60% av de tillfrågade tror på ökade investeringar i filmkommunikation under de kommande tre åren och undersökningen bekräftar förra årets resultat där de tillfrågade anser att film är ett mycket effektivt sätt att kommunicera budskap. En avvikelse från förra årets Filmbarometer är att “film” tappade position på flervalsfrågan “vilka kommunikationsverktyg anser du vara de främsta”.  Filmbyrån Populates vd Ehsan Nasari kommenterar det med att det numera inte räcker med att bara ha en snygg film på sin webb utan den måste integreras i den övriga kommunikationen för att ge önskad effekt.

Filmbarometern är en undersökning gjord Novus på uppdrag av filmbyrån Populate. Undersökningen i sin helhet hittar du här.

Bilden har vi lånat från Populates pressmeddelande.

Dela på:

Relaterade nyheter