Blogg

2015/01/19

Digitalt kunskapsstöd för sjukvårdspersonal

Occident Admin

Admin

I årets andra nummer av Läkartidningen läser jag en artikel som handlar om att kunskapsstöd på nätet är en växande marknad. Idag nöjer sig en del läkare med de kunskaps- och beslutsstöd som ges via arbetsgivarens intranät i kombination med riktlinjer från myndigheter som Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Men allt fler läkare använder sig av kommersiella kunskapsstöd som erbjuds på nätet. Det senaste tillskottet på den svenska marknaden är Medibas som ägs av bland andra Bonniers.

Kanske inte direkt någon nyhet. Däremot ser vi en efterfrågan bland sjukvårdspersonal kring verklighetsbaserat kunskapsstöd. Läkare som delar med sig av sina erfarenheter och utmaningar kring behandling kopplat till en viss diagnos. En fin blandning av gamla och nya världen tycker jag. Gruppdiskussioner med sina kolleger i kombination med ett digitalt stöd. Det personliga mötet lyfts till en ny nivå med hjälp av det kontinuerligt uppdaterade och snyggt förpackade innehållet som dessutom alltid är tillgängligt. Basen är patientfall med en stark vetenskaplig koppling och med stöd av diverse riktlinjer.

Låter det som något du tror din målgrupp är i behov av?

Kontakta oss på Occident så kanske vi kan inspirera dig och dina kolleger med några case kring digitalt kunskapsstöd för sjukvårdspersonal.

Dela på:

Relaterade nyheter