01

Stockholms stad

Stadsarkivet är arkiv för Stockholms stad och Stockholms län. Occident har haft förmånen att tillsammans med Stockholms stad, Stadsarkivet och vår partner ArkivIT ta fram en webbplats som presenterar alla arkiverade webbplatser från Stockholms stad. Webbplatsarkivet innehåller idag cirka 200 webbplatser från i huvudsak år 2010 och framåt.