Konsult

2024

Richard Österlind

 

Senior teknisk projektledare och CTO, utbildad Civilingenjör, med 20+ års erfarenhet av systemutveckling.

  • Systemutveckling
  • Kravställning
  • Systemarkitektur
  • Breda kunskaper inom komplexa systemlösningar där integrationer mot andra system har varit av stor vikt
  • Leda utvecklingsteam på plats och distans
  • CTO vid digitalisering av affärsmodell

 

I de projekt jag involveras i har min målsättning vara att kvalitetsgranska den tekniska kravställningen och komma med förslag på lösningar som fungerar för det befintliga projektet. Hoppar in och kodar och sköter serveradministration när det kör ihop sig, men har lämnat att utveckla själv efter 15 års kodning.

Konsult

2022

Susanna Österlind

Se case