Webb, filmer och sms-tjänst för patienter

Occident Admin

Admin

Nu finns en webb som riktar sig till patienter som behandlas med hepatit C-läkemedlet Daklinza. Sajten syftar till att underlätta behandlingen för patienten. På www.daklinzapatient.se kan patienterna bland annat få uppdaterad och korrekt information om läkemedlet, men också se filmer om vad de bör känna till om sin behandling samt lära sig mer om hepatit C. Eftersom det är viktigt att patienten inte glömmer att ta sin medicin under behandlingstiden finns det även en kostnadsfri påminnelsetjänst via SMS.

Bristol-Myers Squibb står bakom sajten som är en av LIF förhandsgodkänd hemsida

Occident har ansvarat för konceptutveckling, webbdesign och utvecklat webben. Vi har haft ansvaret för projektledning av webbprojektet och även själva godkännandeprocessen hos LIF.

Kontakta gärna [email protected] för mer information.

Dela på:

Relaterade nyheter