Blogg

2013/10/07

Varför webbanalys?

Occident Admin

Admin

För att svara enkelt: webbanalys ger dig beslutsunderlag. Det är en beskrivning av nuläget baserad på statistik om din hemsida i relation till dina kunder och konkurrenter. Hemsidan har ju krav på sig att leva upp till målgruppens behov och samtidigt stå sig bra i jämförelse med andra hemsidor inom samma område och med samma målgrupp i fokus.

Vet du var just ni befinner er idag? Om svaret är nej, då är ni i behov av webbanalys.

Internet är en närmast oändligt stor och föränderlig värld. Att försöka hitta en snävare grupp att prata med när man ska sälja in en tjänst är därför inte bara klokt, utan närmast en självklarhet idag. Med en målgruppsanalys får man då friare händer och resultatet blir mer relevant. Vi på Occident hjälper förstås till om du vill uppdatera din analys med fler psykografiska och demografiska faktorer.

Men vad händer sedan? Hur vet vi vilka våra besökare är? Kan vi förvandla dem till kunder? Hur verkar de besökare vi vill attrahera röra sig på webben, vad fångar deras intresse, var hoppar de av?

Konkurrenter

Konkurrensanalys är en annan mycket viktig aspekt i din webbanalys. Vilka webbsiter är lika vår egen och vilka av dem blir populära? Occident registrerar alla uppkomna förändringar inom ditt område, ser vart konkurrenterna är på väg och vad det kan innebära för just ditt företag. Varför inte göra spaningen själv? Jo, det kan man alltid göra, ni kan ju er marknad, men kom ihåg att man lätt kan bli hemmablind när man bara rör sig inom vissa gränser. Vi på Occident har olika kunder, många spännande områden att analysera, många önskemål och infallsvinklar att hantera – vi har erfarehnet av webben helt enkelt – och det gör att vi ser saker man annars lätt missar.

Eventuella kunder

Hur går det konkret till? Vid vårt första möte diskuterar vi vad ni har för mål för hemsidan och vilka förutsättningar vi har att utgå ifrån när vi påbörjar arbetet. Med hjälp av vårt avancerade analysverktyg, MyProspects, börjar vi registrera vilka typer av potentiella kunder som besöker er hemsida. I nästa steg använder vi den data vi fått för att ta fram en strategi för hur ni kan förvandla dessa besökare till heta leads. Vi gör sedan en analys av marknaden och tar fram en översikt av era konkurrenter. Hur gör de? Vad kan man lära sig av deras misstag eller saker som de har gjort bra? Slutligen analyserar vi, ofta med hjälp av Google Analytics, vad som funkar bra och vad ni kan förbättra på er hemsida.

Resultatet av det här arbetet blir en konkret strategi baserad på fakta att utgå ifrån i era framtida beslut.

Dela på:

Relaterade nyheter