Blogg

2022/02/21

Vad gör en digital konsult?

Susanna Österlind

Frågan är inte helt dum. Det beror lite på vad man menar med just “digital”. Menar man teknologier, digitalisering eller IT-system? Svaret på den frågan är nog: ja, allt det. Beroende på vilken bakgrund man har, och vilka kompetenser man kan tillföra.

Under pandemin har det visat sig vara en styrka att kunna hantera möten, uppgifter, leda projekt och kommunicera digitalt. Arbetslivet har kunna flyta på, men i en lite annan form. Fler och fler tjänster erbjuds digitalt. Vår förväntan är att det mesta ska kunna göras digitalt. Internetstiftelsen börjar sin årliga rapport med “I Sverige år 2021 är det digitala livet lika vardagligt som det verkliga livet“. Det är en bra sammanfattning över svenskarnas liv på internet.

Digitala projekt

På Occident har vi under pandemins år haft projekt som på ett eller annat sätt stöttat i att digitalisera verksamheter. Värt att nämna är dessa:

  • Stöd i att stänga ned och migrera en större bildatabas
  • Utforma ett nytt gränssnitt för att söka information, bilder och metadata på webben
  • Utveckla ett gränssnitt för att registrera filer och metadata för långsiktig digital lagring
  • Leda och utveckla en webbplats för hälso- och sjukdomsinformation till allmänhet
  • Digitalisera ett affärsområde för artiklar och annonsering
  • Stöd vid kravställning, upphandling och införande av e-arkiv hos kommun
  • Förstudier för ett antal nya webbar, statistiska verktyg och gränssnitt
  • CTO som tjänst via konsultupplägg
  • Implementering av 2FA, säkrare hosting, dokumentlagring, videomöten och ärendehantering för företag som behöver agila och flexibla team

Innan man startar bör man alltid ställa sig frågan om allt blir bättre med digitalisering? Nej, inte allt, men mycket. Det finns fortfarande områden som mår bra av sitt analoga tillstånd. Även det kan en digital konsult hjälpa till med att peka ut. För att digitaliseringen inte ska bli ett alltför onåbart och dyrt mål i sig.

Kom i kontakt med oss idag för att få hjälp med din verksamhets digitala mål.

Dela på:

Relaterade nyheter