Sjuksköterska + patient = sant!

Occident Admin

Admin

Sanofi har satsat så rätt när de gjort hemläxan ordentligt och tagit fram ett riktigt bra koncept som vänder sig till sjuksköterskor – connecting-nurses.com. Sanofi’s Chief Patient Officer Ann Beal, berättar varför konceptet togs fram och att det tar sin utgångspunkt i sätta patienten i fokus genom att ge sjuksköterskor inom olika terapiområden en mötesplats online.  På connecting-nurses.com kopplas olika sociala medier som Twitter och Pinterest ihop kring sjuksköterskors arbete, situation och engagemang. Mötesplatsen är inte kopplad till någon produkt utan den utgår helt och hållet ifrån hur situationen för patienten kan förbättras – via sjuksköterskors arbete inom många olika områden.

Visst är ni med på noterna att sjuksköterskorna i många fall är den som patienten har mycket kontakt med i en vårdsituation och där en förtroendefull relation skapas kring patientens verklighet. Det kan handla om vardagen efter t ex en operation, rehabilitering eller vid en långvarig behandling där sjuksköterskan kommer nära patienten och har stor möjlighet att påverka situationen. Såklart finns det oerhört mycket värdefull kunskap och erfarenhet kring just patientens situation hos sjuksköterskor som är en fantastisk källa till utveckling för en ännu mer patientcentrerad vård. 

 

Dela på:

Relaterade nyheter