Blogg

2017/11/09

Pris för Bästa Patientinformation

Occident Admin

Admin

Stort grattis till Pfizer och Bristol-Myers Squibb som under Läkemedelskongressen vann Apotekarsocietetens pris för Bästa Patientinformation 2017.  

Pfizer och BMS har tillsammans tagit fram ett koncept för patientstöd för läkemedlet Eliquis, ett läkemedel inom området för hjärta och kärl.

Patientstödsprogrammet består bland annat av en förhandsgodkänd patientsajt som syftar till att ge patienterna enklare och tydligare information om Eliquis och behandlingen, samt en app som påminner patienterna att ta läkemedlet.

Vi på Occident är glada över att ha fått vara med och utveckla delar av programmet för patientinformation för Eliquis genom att ta fram en förhandsgodkänd patientsajt, eliquispatient.se.

Vi har tidigare uppmärksammat förhandsgodkända patientsajter här i bloggen.

Bipacksedeln och information från sjukvården har traditionellt sett varit hur information har förmedlats till patienten. Liten text och krångliga ord på en svårtydd bipacksedel leder dock lätt till oro, missförstånd och förlorad information. Genom användarvänlig digital kommunikation kan läkemedelsbolag nå patienterna med enklare och tydligare information om läkemedlet och behandlingen. Förhandsgodkända patientsajter hjälper patienten att ta till sig information och bidrar till ökad patientsäkerhet.

Grattis än en gång team Pfizer och BMS!

Dela på:

Relaterade nyheter