Oklara digitala strategier största utmaningen för läkemedelsbranschen 2014

Occident Admin

Admin

Jag läser om en onlineundersökning rörande vilka utmaningar som läkemedelsbranschen står inför 2014. Inte helt förvånande är det de interna frågorna som dominerar svaren och då specifikt osäkerheten kring företagets digitala strategi. Även andra utmaningar som interna processer, regelverk och behovet av rätt kompetens lyfts fram i undersökningen, som besvarades av drygt 230 personer som arbetar i läkemedelsbranschen. 

What will be pharma’s biggest digital challenge in 2014?  
Unclear strategy 30%
Overly-restrictive external regulations 20,7%
Gaining internal buy-in 17,2%
Working within internal rules 15,5%
Recruiting/retaining suitable staff 6,9%
Lack of budget 6,3%

Ja, inte är det några direkta överraskningar som presenteras här men det känns ganska bra att just efterfrågan av en strategi är det som tycks vara den största utmaningen. Jag tolkar det som att det finns en mognad och frustration i organisationerna – vad ska vi göra och varför ska vi göra det? Det handlar inte om Facebook vs Twitter eller kommentarsfältens vara eller inte vara. Det handlar om att lyssna, ta till sig målgruppens behov och göra det bästa för att möta kunderna där de vill ha kontakt. Att våga möta olika människor i deras unika situation borde inte vara något konstigt för företag som arbetar med att utveckla läkemedel för att förlänga liv. Men märkligt nog är det interna perspektivet alltför ofta det som får styra aktiviteterna. Det vill vi ändra på. Just nu kan du boka en kostnadsfri workshop med oss för att få ordning på din digitala strategi. Boka här.

Mer om undersökningen Digital Futures 2014 survey hittar du här

Dela på:

Relaterade nyheter