Blogg

2013/09/23

Läkemedelsbranschen gör som vanligt trots förtroendeproblem

Occident Admin

Admin

makovsky data

Sajten mmm-online.com skriver om den amerikanska kommunikationsbyrån Makovsky som konstaterar att läkemedelsbranschen är fast i sina mönster för kommunikation online trots ett  lågt förtroende från besökarna. I en webbundersökning svarade ca 25% att de skulle aldrig besöka en webbsida sponsrad av ett läkemedelsföretag för att få mer information om ett särskilt terapiområde eller en produkt.   39% svarar att de inte alls skulle lita på informationen på en Facebook-sida om den var sponsrad av ett läkemedelsföretag medan samma enkät visar att 44% ändå menar att de skulle lita “lite grann” på en sponsrad Facebooksida.  Ska även tilläggas att hela 51%, om de får en diagnos,  ändå kan tänka sig att besöka ett läkemedelsbolags webbplats för att söka efter information. Främst är det rekommendationer från läkare som driver trafik till företagssajter (42%), följt av patienter och anhöriga (30%) och nyhetsartiklar (33%).

Finns det då något läkemedelsbranschen kan göra för att jobba med trovärdighetsproblemet? Enligt Makovskys skulle ett sätt vara att utveckla samarbeten med andra, mer trovärdiga aktörer inom ett terapiområde. Det kan vara enskilda personer inom hälso- och sjukvården men även föreningar, patientorganisationer eller opinionsbildare.  Jag är nog benägen att hålla med – visst vore det spännande med projekt över organisationsgränserna? Eller kanske till och med gemensamma projekt tillsammans med konkurrenter? Allt med fokus på mesta nytta för patienten. Det vore också intressant att mäta och se hur det skulle påverka förtroendet för läkemedelsbranschen. 

Läs mer om Makovskys undersökning här

 

Dela på:

Relaterade nyheter