statistik

2014/01/24

Skillnader mellan könen i IT-användning

Occident Admin

Admin

I förra veckan släppte Statistiska Centralbyrån (SCB) en rapport om Privatpersoners användning av datorer och internet 2013. I den kan vi se att det fortfarande är skillnader mellan könen i hur man använder internet, hur ofta man gör det, och framför allt skillnader i vad man gör när man väl är där. Vi har läst igenom rapporten och analyserat dessa skillnader.

Skillnaderna mellan könen i IT-användning är i allmänhet inte lika stora som skillnaderna i ålder kan vara, men att åldersgruppen 75-85 år använder datorer och internet betydligt mindre än åldersgruppen 16-25 kommer nog inte som en nyhet för de flesta, och har redan behandlats av .SEs undersökning. Skillnader mellan könen är därför mer intressanta att analysera, även om skillnaderna stundtals är små, framför allt i de mer generiska frågorna.

Skillnader i hur ofta man är på webben

Beteendet visar de största könsskillnaderna, men även i de mer generiska frågorna som behandlar hur ofta man använder internet kan vi se en del mönster. Exempelvis kan vi se att bland äldre tenderar det vara betydligt vanligare med män, medan i de yngre (och totalt sett klart större) grupperna är det mer jämnt fördelat mellan könen.

internet1
Andel som använder internet dagligen resp. veckovis i olika grupper

Om vi tittar på den allmänna internetanvändningen, oavsett var (på jobbet, i hemmet etc.) eller hur (via datorn, tablet, smartphone etc), ser vi i de yngre fyra grupperna (16-54 år) att kvinnor är lite mer benägna att använda internet, och dessutom oftare än män. I resterande äldre grupper ser vi å andra sidan hur män tar över mer och mer ju äldre de tillfrågade är.

Om vi tittar på var man använder internet ser det lite annorlunda ut.

internet2
Andel som använt internet hemma senaste kvartalet

Bland de som använt internet i hemmet någon gång under det senaste kvartalet (från frågetillfället, april 2013). Här blir det fler män än kvinnor redan i gruppen 35-44 år. Vad beror den diskrepansen på? Är det männen som lägger beslag på internetanslutningen hemma?

Vi tittar på själva datoranvändningen då istället. Att använda en dator är inte lika vanligt som att använda internet, vilket förklaras i undersökningen Svenskarna och Internet med att vissa använder internet exklusivt på bärbara enheter som telefoner och tablets, även om det inte är så värst vanligt.

dator1
Andel som använt en dator hemma och hur ofta, senaste kvartalet

Här har vi ett intressant mönster. I åldersgruppen 25-34 ser vi tydligt att kvinnor använder datorer mer sällan än män. Ett tydligt avbräck från den annars generella trenden att kvinnor använder datorer oftare än män i de yngre åldersgrupperna. Vad detta beror på kan vi inte dra några slutsatser om från statistiken i sig, men det finns anledning att försöka gräva djupare i det.

SCB inkluderar också information om huruvida det finns barn i hushållet. I de absolut flesta fall ökar både dator- och internetanvändningen när barn finns i hushållet, och det tenderar oftast att vara mer jämnställd fördelning när det finns barn i hushållet. Intressant nog hittar vi ett väldigt relevant undantag från den trenden. Som vi såg tidigare så verkar många kvinnor i åldersgruppen 25-34 temporärt minska frekvensen i sitt datoranvändande (färre gör det dagligen, fler gör det veckovis). Bland de kvinnor som uppger att de använder en dator veckovis, är det faktiskt fler bland de som har barn i hushållet än de som ej har barn (13% resp. 12%). Motsvarande gäller inte för män, som heller inte uppvisar den förändringen i frekvens i den åldersgruppen.

Att lära känna sin målgrupp är viktigt för en framgångsrik hemsida, och så länge det är skillnader mellan könen i hur de använder webben, bör vi vara medvetna om de skillnaderna och agera därefter. Om exempelvis din målgrupp är kvinnor i åldern 25-34, tänk då på att de kanske inte har tid att titta på din sida varje dag, speciellt om de har barn hemma. Vill du lära dig mer om din målgrupp, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig!

Dela på:

Relaterade nyheter