Innovation handlar oftast om individers engagemang

Occident Admin

Admin

När läkarna går ronden så känns det som om tiden stått still. Inför ronden skriver läkaren ner den viktigaste informationen om patienten på ett papper. Patienterna ställer frågor till sin läkare. Just den informationen har läkaren inte skrivit ner på pappret. Efter ronden går läkaren till läkarexpeditionens dator, kollar upp information och sedan tillbaka till patienten. Hjälp, så ineffektivt!

Glädjande nog läser jag i It i vården om Mandana Rostampour, sjuksköterska, på Danderyds sjukhus som tar ett eget initiativ. Ur hennes frustration kom idén att ladda en surfplatta med all nödvändig information. Hon började med att ägna kvällar och helger åt sin idé, utanför arbetstid. I höst påbörjas en pilot där teknik och integration med andra system ska testas på Danderyds sjukhus. Syftet med surfplattan är att arbetet ska bli effektivare, minskar stress för alla inblandade och öka patientsäkerheten. 

Personer som är nära verksamheten är oftast bäst på innovation. Det personliga engagemanget blir en drivkraft och kan vara det som krävs för att skapa en förändring!

Läs hela artikeln här

Dela på:

Relaterade nyheter