Blogg

2019/02/25

Film och rörligt content för webb

Occident Admin

Admin

Film som webbcontent ökar i popularitet

Efterfrågan på webbplatser med film och rörlig media ökar snabbt. Med snabbare internetuppkopplingar, lägre surfkostnader och bättre prestanda i mobiler och datorer har den tidigare tröskeln försvunnit för användare – en tröskel som innebar väntan på att en sida skulle laddas eller fundering över hur mycket data som skulle förbrukas. Användarbeteendet ändras också snabbt genom att fler går ifrån det som innebär ansträngning (läsa texter) till bekvämlighet (information som serveras i form av bild, ljud och video). Alla användare ändrar inte sitt beteende och information kan självklart fortfarande även effektivt serveras i texter utan film- och videoformat. Vi ser dock en trend som går mot mer film och att det är viktigt att blanda olika typer av innehåll och styra mixen utifrån vad syftet med innehållet är.

Blandat innehåll förbättrar användarupplevelsen

I syfte att fånga och attrahera så många olika personlighetstyper och situationer som möjligt är det bra att producera webbplatser med en mix av olika typer av innehåll. Texter, bilder, tabeller, kartor, grafer och filmer – hur ska mixen se ut för att nå användare med ett visst budskap? Bra webbplatser är uppbyggda med tydlig innehållsstruktur, noggrant valda rubriker och sektioner där text ackompanjeras av såväl bild och film.

Startsidan  – din chans att fånga besökaren

Startsidan eller en landningssida där användare får sitt första intryck av webbplatsen är väldigt viktiga. Man har några sekunder på sig för att fånga besökarens intresse och locka till fortsätt läsning. Här har bra och välgjord film chansen att spela en stor roll. Miljöer, vyer, situationer, saker och personer som passar ihop med besökarens förväntan av webbplatsen väcker intresse och en vilja att surfa vidare på webbplatsen. Under tiden filmen spelas upp och besökarens hjärna omedvetet processar och försöker förstå samt pussla in filmens innebörd läser hen webbsidans menyer, rubriker och tar till sig annat enkelt innehåll.

Så gör vi webbsidor med film

Occident samarbetar med film- och contentbyrån Populate – som utsågs till Sveriges bästa contentbyrå 2019! Vi samarbetar med Populate för både svenska och internationella kunder och alltid med bra resultat. Kunden, som kan vara ett företag, en myndighet eller en ideell organisation beskriver målgrupp, syfte med webbsidorna och relevant underlag för att inleda det kreativa arbetet. Vi samlar in den information som nu finns i form av texter och grafik. I samtal bollar vi (kund och webbyrå) idéer för att det önskade budskapet ska nå fram på effektivaste sätt. Med hjälp av skisser tydliggör vi vad som är starkt och var eller hur vi behöver addera content. Här ger film fantastiska möjligheter att effektfullt sätta prägel och fördjupa eller snabbt kommunicera en poäng. Med filmen som bakgrund eller som självständigt element på en sida förbättrar vi kundupplevelsen och når affärsresultat.

Behöver du hjälp?

Vi på webbyrån Occident har kundens affärsmål i fokus och jobbar efter ledorden användarvänligt, kreativt, snyggt och resultatfokuserat. Vi är en fullservicebyrå som kan ta hand om hela projektet från idé till färdig lösning och även efterföljande förvaltning. I samarbete med Populate tar vi också fram film för webb.  

Kontakta oss gärna och berätta om dina behov och eventuella tankar om film som innehåll på webbplatser.

Dela på:

Relaterade nyheter