Blogg

2015/06/26

Chrome börjar pausa Flash-content

Occident Admin

Admin

Inom kort kommer webläsaren Google Chrome att automatiskt pausa animerat flash-content den anser vara inaktivt, i hopp om att det ska spara batteritid på laptops. Detta innebär exempelvis att flashbanners i bakgrunden inte längre kommer animeras förrän Chrome bedömer att du faktiskt tittar på den (t ex genom ett klick). Kvarstår att se hur väl det visar sig fungera i praktiken.

Detta är förstås ytterligare ett steg i utfasningen av Flash i allmänhet, och Flash-banners i synnerhet, något som pågått sedan WHATWG började jobba på HTML5-standarden, och speciellt sedan Apple valde att stänga ute Flash från iOS. En av Apples motiveringar för detta var också just hänsyn till batteriprestanda.

Dela på:

Relaterade nyheter