Blogg

2018/02/08

Cancervården är i behov av digitalisering

Occident Admin

Admin

I samband med Världscancerdagen den 4 februari anordnade intresseorganisationen Nätverket mot Cancer ett seminarium för att diskutera cancervård. En av deltagarna var Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbildning, som bland annat sa att en stor utmaning är att cancervården inte är likvärdig över landet. Att det är så beror på att vi inte har klarat av att digitalisera sjukvården enligt Knutsson.

– I genomsnitt tar det 17 år att sprida en ny behandling till 80 procent av sjukvården, sade forskningsminister Helene Hellmark Knutsson.

Mer pengar är inte det cancervården behöver i första hand – viktigast är att underlätta för klinisk forskning och att implementera de resultat som redan finns. Det var budskapet från en enig panel när framtidens cancervård diskuterades.

En avgörande faktor för att utveckla cancervården är att sjukvården ska kunna arbeta effektivt och också bedriva forskning genom kompatibla dataregister. Som exempel nämndes att det idag finns över 1600 it-system bara inom Stockholms läns landsting som inte är anpassade till varandra. Nationella plattformar är därför något som såväl politiker, forskare, vårdpersonal och patientorganisationer vill ha. Fortsatt digitalisering av sjukvården är viktigare än någonsin.

Läs gärna mer i LIFe-times artikel:

https://www.life-time.se/patient/cancervarden-ar-for-langsam-pa-att-infora-ny-kunskap/

Dela på:

Relaterade nyheter