Blogg

2015/06/23

Är svenska företag redo för en digitalisering?

Occident Admin

Admin

Det har kommit en undersökning från Accenture kring svenska företag och digitalisering. Den är baserad på intervjuer med 400 företagsledare från Nordens största företag. Som alla rapporter från stora företag är den lång och detaljerad, men intressant.

Jag har valt att plocka ut det som jag tyckte var mest intressant.

  • En majoritet av svenska företag saknar en strategi för att hantera digital utveckling. Och de flesta företagsledare tror inte att det kommer att påverka affärsmodeller eller strukturer. 
  • Svenska företagsledare är i stort sett eniga om att stora digitala förändringar är på gång, och i stort sett alla (95%) ser det som en möjlighet snarare än hot. Möjligheterna de ser ligger främst i att lösa kundbehov bättre och minska kostnader. 
  • Endast 17% av svenska företag har en dokumenterad strategi på plats som har förankrats i organisationen för att på allvar kunna fånga digitaliseringens värde. 
  • 89% av de svenska företagsledarna tror inte att digital utveckling kommer att påverka affärsmodellerna.
  • 78% tror inte att deras organisationer och strukturer kommer att förändras.

Ja, det där var tankeväckande och inte så rolig läsning, eller hur?

Hur går vi nu vidare?

En avgörande faktor för att skapa en digital medvetenhet inom organisationer är att få upp digital utveckling på agendan. Självklart i alla delar av företaget, men förstås främst i både ledningsgrupp och hos styrelsen. Andra saker som är viktiga är utbildning och att utse en person, kanske en Digital chef, som kan visa på de möjligheter och utmaningar som digital utveckling skapar. 

Vill du höja kompetensen inom ditt företag kring dessa frågor? Kontakta gärna oss.

Läs hela rapporten från Accenture

Dela på:

Relaterade nyheter