Det här snurrar hos oss just nu

Blogg

2013/09/04

Digital enkät om IBD

Vi har fått i uppdrag att ta fram en digital enkät kring IBD (Inflammatory Bowel Disease). Enkäten riktar sig till  sjuksköterskor som i sitt...

1 2