Tjänster inom digital kommunikation

Strategi & koncept

Analys & planering, regelverk

Produktion

Design, teknik & innehåll

Vår metod

Vi följer en projektmodell

Uppföljning & förvaltning

Löpande arbete, proaktiv projektledning

Strategi & koncept

Vi vill att våra kunder ska lyckas med sin digitala kommunikation. För att kunna göra det krävs en strategi för vad som ska göras, hur och varför. Om du verkar på en marknad som är reglerad så behöver dina idéer också vara genomförbara.  Tillsammans med våra uppdragsgivare ser vi till att ställa rätt frågor för att få de nödvändiga svaren för en lyckad lösning.


Produktion

Strategier är bra men det händer inget om det inte faktiskt blir något gjort. Vi arbetar åt våra kunder med allt som ska göras för att omsätta strategier och mål till verklighet. Formgivning, interaktionsdesign, programmering, innehållsproduktion av text, bilder, filmer är några exempel på vad vi gör om dagarna.


Vår metod

Vi har genom åren lärt oss mycket om vårt arbete. Framförallt om hur vi kan bli ännu bättre på det vi gör tillsammans med våra kunder. Vi har inte några stela processer utan jobbar flexibelt och medvetet med att utveckla metoder och projektmodeller som fungerar. Vi är också vana att jobba med olika typer av beställare. Några är väldigt kunniga inom det digitala området – andra kanske precis har börjat beställa digitala tjänster. Hos oss kan du som kund komma med en vag idé eller en supertydlig kravspecifikation – det spelar ingen roll för oss. Vi kommer leverera en genomtänkt, färdig lösning oavsett hur väl förberedd du är som uppdragsgivare.


Så här går det till

Uppstartsmöte

Det här är det första arbetsmötet som vi har tillsammans. Syftet är att alla i projektgruppen ska träffas och att vi tillsammans ska komma överens om hur vi ska arbeta och ramarna för projektet. Vi utgår från en briefmall som vi har tagit fram och som vägleder oss genom alla de frågor som vi behöver få svar på för att kunna göra en plan för projektet. Det brukar vara väldigt bra att samla hela arbetsgruppen så vi får ställa frågor, diskutera och gemensamt komma fram till hur projektet ska drivas på bästa sätt. På det här mötet går även igenom ekonomi och tidplan för projektet.

Planering

I den här fasen arbetar vi på Occident, med din hjälp, fram koncept, idé samt gör en innehållsstrategi. Med innehållsstrategi menar vi inte bara att strukturera innehållet utan vi vill även göra en modell för hur innehållet ska visualiseras. Detta för att kunna skapa en användarvänlig design som följer innehållet på sidan och inte tvärtom. Planeringsfasen avslutas med att vi tillsammans går igenom de wireframes som vi har tagit fram. När dessa är godkända övergår projektet från planering till produktion.

Produktion

Med en idé, koncept, innehållsstrategi och godkända wireframes i ryggen tar vi fram en design. När designförslaget är godkänt sätter våra utvecklare igång sitt arbete och ser till att design och all teknisk funktionalitet kommer på plats i det CMS som ska användas. Vi ser även till att sajten byggs optimerat för sökmotorer och har Google Analytics installerat så att det finns möjlighet att mäta och utvärdera aktiviteten på webbplatsen.

Färdigställande

Nu är sajten redo för att fyllas med innehåll. Utifrån den lagda strategin lägger vi, eller kunden själv, in texter, bilder och filmer så att alla sidor färdigställs.

Tester

När alla sidor är fyllda med innehåll gör vi på Occident tester för att säkerställa att allt fungerar som det ska.  För att hålla hög kvalitet på våra leveranser följer vi ett särskilt utarbetat testprotokoll. Utifrån testerna gör vi de justeringar som behövs för att göra webbplatsen klar för lansering.

Lansering

Vi lägger ut webbplatsen live och gör därefter ytterligare tester. Vill du som kund ha stöd i lanseringen så kan vi hjälpa till med olika marknadsaktiviteter online, Google Adwords etc. 

Uppföljning

När din sajt är lanserad och klar börjar det löpande arbetet med att uppdatera med nytt innehåll, få fler besökare och vidareutveckla webbplatsen utifrån dina kunders behov. Vi på Occident hjälper gärna våra kunder med underhåll och support efter lanseringen. Hos oss kan du få stöd med idéförslag, projektledning, uppföljning och analys. Beroende på hur du vill jobba vidare med din digitala kommunikation har vi olika lösningar för hur vi tillsammans kan hjälpa dig.


Uppföljning & förvaltning

Om du vill lära känna någon räcker det inte med att säga något lite då och då. Inte lyssna då och då heller för den delen. Vi tror att det krävs ett pågående samtal för att man ska kunna utveckla en relation till någon. Detsamma gäller för dig och dina kunder. Det krävs löpande arbete med den digitala kommunikationen för att banden ska stärkas mellan dig och din målgrupp. Vi erbjuder proaktiv förvaltning med uppföljning, analys och förslag på vad och hur du kan arbeta vidare. Om du gör jobbet själv eller låter oss göra det bestämmer du själv.