Kampanjsajter och produktwebbar

  • Kampanjsajter för ökad konvertering

  • Produktwebbar för fokus på en enskild produkt eller tjänst

  • LIF-godkända patientsajter för digital patientkommunikation

Kampanjsajter och produktwebbar

Ibland finns behovet att lyfta fram en enskild tjänst, produkt eller varumärke med en egen webbplats. Eller så kanske det behövs en specifik kampanjsajt för att öka konverteringen vid olika marknadsaktiviteter. Vi har lång erfarenhet att ta fram både idé, koncept och utveckla produkt- och kampanjsajter.

Vi kan även hjälpa till med trafikdrivande initiativ så som banners, annonser i sociala medier och sökmotorsannonsering för driva trafik och öka antalet besökare.

Läs gärna mer om hur vi jobbade tillsammans med EY för att ta fram en produktsajt för att marknadsföra tjänsten EY Access.

Digital patientkommunikation och LIF-godkända patientsajter

Just inom läkemedelsbranschen är det vanligt att jobba med sajter för enskilda produkter, läkemedel eller behandlingar. Med hjälp av digital kommunikation kan läkemedelsbolag nå ut till patienter med enkel och tydlig information om olika läkemedel och behandlingar. Via indikationssajter finns möjlighet att informera om ett medicinskt problem och olika behandlingsmöjligheter. Se gärna ett exempel på en indikationssajt som vi har tagit fram för Allergan.

Med hjälp av patientsajter och olika patientstödsprogram finns möjlighet att nå ut direkt till patienten med information om varför och hur ett läkemedel ska användas. Detta har tidigare främst kommunicerats via liten text på en krånglig bipacksedel eller med hjälp av information från apotek och vårdpersonal.

Digital kommunikation genom LIF-godkända patientsajter hjälper patienten att ta till sig information och bidrar på så sätt till ökad patientsäkerhet. Occident har stor erfarenhet av att utveckla patientsajter enligt LIF:s regelverk. Vi har utvecklat patientsajter inom en rad olika terapiområden, som alla blivit helt godkända av LIF. Vi hjälper er att ta fram en patientsajt som uppfyller LIF:s krav och hjälper er att nå ut till patienterna.

Läs mer om hur vi jobbar med LIF-godkända patientsajter och se exempel på en patientsajt som vi har tagit fram tillsammans med Pfizer.

Intresserad?

Vill du starta ett projekt?
Har du frågor eller vill ha mer information?