Övriga digitala tjänster

  • E-arkiv för offentlig sektor och företag

  • Digitala arkiv för informationshantering och lagring

  • Datahantering för att göra information sökbar och tillgänglig

Digital kommunikation

Occident jobbar inom två olika affärsområden: Publicera och Bevara

Affärsområdet Publicera brinner för digital kommunikation. Vi hjälper företag att synas och höras digitalt där det gör mest nytta. Vi jobbar med digital strategi och rådgivning, webbdesign, UX och utveckling, copy, e-nyhetsbrev och andra digitala tjänster för att äga kommunikationen och driva trafik, såsom SEO, banners och sociala medier. Här tänker vi i termer av kreativa, snygga och användarvänliga lösningar och har användarupplevelsen, konvertering och affärsnytta åt våra kunder som fokus.

Digital arkivering

Affärsområdet Bevara är inriktat mot digital arkivering. Tänk all information du producerar i olika processer i arbetet. Hur ska informationen bevaras? I vilket format? Hur gör man det sökbart och tillgängligt externt som internt? Vad ska sparas och hur länge? Databaser, dokument, XML, FGS, CSV, data och information är några av de begrepp vi jobbar med dagligen. Huvudsakligt fokus för affärsområdet är mot offentlig sektor där Arkivlagen sätter agendan, men även organisationer och företag efterfrågar våra tjänster inom digital arkivering. Vi jobbar bland annat med Stockholms Stad och Stockholms Stadsarkiv sedan flera år tillbaka, och tidigare även Riksarkivet. Vi har också uppdrag på Riksantikvarieämbetet och ramavtal för att vara leverantör av e-arkivstjänster till Sveriges kommuner och landsting via SKL Kommentus Inköpscentral.

Hos våra kunder växer efterfrågan just nu snabbt på tjänster som binder samman de två affärsområdena Publicera och Bevara. Vi vill bidra med ett nytt digitalt tänk för att möta framtidens krav och möjligheter med information och informationslagring. Bevarade digitala arkivobjekt ska även göras tillgängliga och användas för att informationen ska få sitt rätta värde: hos informationskonsumenterna. Här har Occident en stark roll.

Intresserad?

Vill du starta ett projekt?
Har du frågor eller vill ha mer information?